Výlety s dětmiKrajJihočeský kraj → Týn nad Vltavou

Týn nad Vltavou

Týn nad Vltavou

Podívali jsme se do Týna nad Vltavou! Městskou část  Nový Týn založil pražský biskup Tobiáš z Bechyně kolem roku 1280, jako protipól Starému Týnu soustředěnému kolem Malého rynku s kostelem svaté Kateřiny, který dnes již neexistuje. Centrem nové čtvrti se stal Nový jinak Hořejší rynk v podobě nepravidelného čtverce s kostelem svatého Christofora s přilehlým hřbitovem. Po obvodu vznikla první středověká zástavba.

V roce 1564 postihl město velký požár, při němž byla poničena většina domů na náměstí včetně kostela. Držitel panství Prokop II. Čabelický ze Soutic obnovil kostel a nechal jej přesvětit na kostel sv. Jakuba. Náměstí získalo název Svatojakubské. Domy byly rekonstruovány ve stylu pozdní gotiky a počínající renesance. Pozůstatky této architektury se i přes další přestavby dochovaly např. v domech č. 37 U Zlatého slunce nebo č. 38 (roh náměstí a Jiráskovy ulice). Nově vybudované doby č. 86 a č. 87 (Stará pošta) a č. 88 (roh náměstí u kostela). Dominantní stavbou se stala městská radnice, původně krytá šindelem, se štítem s hodinami (kostel byl ještě bez věže a hodin).

V téže době vznikl nárožní dům pod radnicí (dnes Městská galerie Art Club). Koncem 16. století vznikl dům U modré hvězdy (s kulatou nárožní věží).  Třicetiletá válka město silně poškodila, dvě třetiny domů byly vypáleny a opuštěny. Po válce bylo městské centrum obnoveno a vznikly nové domy nad starou poštou a u Zlaté lodi (naproti kostelu).

Roku 1699 byly dokončena stavba zámku na místě původních tří domů. Na počátku 18. století byla vybudována na náměstí kašna, pro centrum se ujal nový název Ringplatz. V letech 1756 – 1763, z popudu Marie Terezie, byl barokizován kostel svatého Jakuba.

12. března 1796 zasáhl město největší požár v jeho historii, shořely všechny domy na náměstí včetně kostela a radnicie. Při obnově byla radnice rekonstruována do současné podoby. Roku 1846 se likvidoval hřbitov u kostela sv. Jakuba, od roku 1771 nepoužívaný, plocha náměstí se tím zvětšila o téměř jednu třetinu a zůstala nezměněna do současnosti. V roce 1835 bylo na náměstí zřízeno první veřejné osvětlení – dvě plynové lampy.

V roce 1882 založil zahradník městského Okrašlovacího spolku Antonín Sakař (otec historika města Josefa Sakaře) při kostele sad. V roce 1903 zemřel dr. F. J. Rieger, náměstí bylo na jeho počest přejmenováno na Riegrovo. Název se v průběhu let několikrát změnil: 1939 Velké náměstí, 1944 Riegerplatz, 1945 Náměstí dr. Edwarda Beneše, 1954 Stalingradské náměstí. Součastý název je náměstí Míru.


Hawkeye

Autor článku (63 příspěvků) — má rád sport, turistiku, výlety na hrady a zámky nebo za koupáním.
Publikováno 28. 2. 2009 18:23

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+

Komentáře

  1. […] radnice v Týnu nad Vltavou je v jádru renesanční. Po požáru v roce 1796 byla radnice přestavěna týnskými staviteli […]

Zapojte se do diskuze

Přidejte váš komentář


Sledujte nás Facebooku! Sledujte nás Twitteru! Sledujte nás Instagramu! Sledujte nás Youtube!

© 2008 - 2019 Výlety s dětmi — Všechna práva vyhrazena. Vložit příspěvek