Výlety s dětmiKrajÚstecký kraj → Kamencové jezero

Kamencové jezero

Kamencové jezero

Kamencové jezero je jako přírodní útvar v České republice jedinečné a ve světovém měřítku ojedinělé. Vzniklo zatopením dolů, v nichž se těžil kamenec a síra. Rozloha jezera přesahuje 15 ha s maximální hloubkou 3,4 m. Pro lidský organismus je voda velmi prospěšná. Ideální pro rodiny s dětmi. Naleznete zde vše, co pro příjemné prožití letních dnů potřebujete. Připraveny jsou zde travnaté i písčité pláže, upravená mola pro opalování a lepší přístup do vody. Půjčit si můžete šlapadlo, veslici nebo se můžete oddávat vodním radovánkám na některé z mnoha nafukovacích atrakcí, které jsou umístěny nedaleko pláže ve vodě. Pro dědi je tu k dispozici vodní park, dětská hřiště, dětské brouzdaliště, dřevěná vodní příšera a další jiné atrakce. U Kamencového jezera lze kempovat, ubytovat se v chatce nebo Hotelu U jezera.

Historie Kamencového jezera

Všeobecně se tvrdí, že jezero vzniklo zatopením dolu na kamenec a síru. I když tato fáma není zcela pravdivá, přece jen ji nelze zamítnout. Nesporné je, že „mrtvý“ rybník či jezero vzniklo mnohem dříve, než se počalo s těžbou kamene. První historické zmínky o jezeru jsou již z roku 1466 ač první záznamy o výskytu kamence jsou až z roku 1556, tedy i 90 let později. Práva k dolování byla vydána dokonce až v roce 1558. Že již tehdy voda obsahovala kamenec je vidět z toho, že všechny zprávy mluví o „mrtvém“ jezeru, v němž život mohl potlačit jedině roztok kamence. Tehdejší jezero však bylo velmi malé a bylo přibližně uprostřed dnešního jezera. Teprve mnohem později vystoupila vodní hladina nad původní úroveň a rozlila se do okolních zahrad, vinic a obory. Že vodní plocha je skutečně jezerem nikoli rybníkem, je prokázáno i tím, že nevzniklo uměle, ale lidská ruka proti němu vždy bojovala a snažila se je likvidovat.

Není také důkazů o tom, že by jezero vzniklo jako následek dolování a obnažením spodních vod, i když dnes voda zatápí celý bývalý kamencový lom. Protože se kamenec doloval povrchovým způsobem, není ani jisté, zda jeho získávání mohlo způsobit zatopení díla. Dodnes není také zjištěno, zda voda zatopila lom i okolní zahrady postupně, či zda se tak stalo naráz. Traduje se však, že vodní nádrž vznikla provalením spodních vod při otvírce štoly.

První neklamné známky velkého jezera jsou až z roku 1841, kdy celé území bylo prodáno chomutovským právovarečným měšťanům. Vodní plocha podle tohoto měření měla 12 ha. Již po dvou létech však katastrální zápis uvádí přes 16 ha. V roce 1894 založil Spolek pro přírodní léčbu v blízkosti jezera lázně a v roce 1902 léčebný ústav, který využíval pramene, obsahujícího kamenec a jiné nerosty. Lázně Kamencova huť, vystavěné v těsné blízkosti jezera, léčily katary horních cest dýchacích, ženské nemoci, dnu, aenemii, revmatismus a nemoci ledvin. Protože železo zůstává v roztoku vody i při jejím zahřátí, při koupeli se resorbuje a může ovlivnit i tvorbu krve. Kyselina sírová, sírany železa a hliníku působily stahujícím účinkem a byly proto hodnoceny neméně než minerální rašelinné lázně, kterými se léči ve Františkových lázní.

V původní lázeňské budově se v současné době nachází ředitelství Podkrušnohorského zooparku. Chatová osada a kempink postupně vznikaly od roku 1960. Dnes areál Kamencového jezera odpovídá ve všech směrech a požadavcích rekreačně sportovnímu areálu.


Hawkeye

Autor článku

Publikováno 4. 7. 2010 15:40

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru

Zapojte se do diskuze

Přidejte váš komentář


Sledujte nás Facebooku! Sledujte nás Twitteru! Sledujte nás Instagramu! Sledujte nás Youtube!

© 2008 - 2024 Výlety s dětmi — Všechna práva vyhrazena. Vložit příspěvek